Udarbejdelse af 3D Sketchup skitseforslag der hurtigt

uddyber et projekts muligheder og potentialer.

Sketchup kan invitere til teoretiske luftkasteller, men 

et skitseforslag fra 3d-arkitekten giver et godt grundlag

for videre selvstændigt arbejde, et realistisk forhandlingsgrundlag

der ikke glemmer økonomiske, statiske og lovmæssige begrænsninger.

-

Sketchups mulighed for fil-export til AutoCad giver desuden

tidligt i forløbet mulighed for samarbejde med andre rådgivere.

 

arkitektur1

arkitektur2

arkitektur3

 

Freja Ejendomme og A/Plan Arkitekter.

Skomagerrækken, Næstved midtby.

Forslag til vandrehjem placeret i tidl. Dommergård.