Registrering af eksisterende forhold og udarbejdelse

af en 3D-model, evt. med beskrivende fototexturer.

-

Sketchup er målfast kan placeres i en Google-Earth kontext.

-

Sketchup findes også som gratis 3D tegneprogram, registreringen

kan derfor tjene til grundlag for udarbejdelse af det egentlige

skitseforslag som kunden udfører selv eller i samarbejde med

3d-arkitekten.

 

regist1

regist2

regist3

 

Registreringer i samarbejde med A/Plan Arkitekter.

Næstved - Nysted - Gedser.